Kuntavaalit 2012: Vaalihurmos kiihtyy perinteisin menoin – kehitä jotain uutta!

Tässä sivusta Hämeenlinnan(kin) kunnallisvaaliehdokkaiden kampanjointia seuraavana, olen ollut havaitsevinani sen, että kaikki tuntuu tapahtuvan perinteisin menoin kuin mitään muutoksia ei olisi tulossakaan kuntien elämässä. En tiedä, että onko tämä perinteisiin tukeutuminen ehdokkaiden ”itsepsyykkaamista” pumpulissa olemiseen vai äänestäjien tuudittamista uskomaan, että mitään suuria asioita ei ole tapahtumassa suomalaisissa kunnissa lähitulevaisuudessa. Tällaisen kuvan ainakin saa toreilla ja turuilla ehdokastelttojen ohi kulkiessa sekä lukiessa lehtien mielipidekirjoituksia, Facebook-päivityksiä ja blogeja. Ehdokkaat esittelevät toinen toistaan uljaampia ammattikuvaajien otoksia itsestään, sama puheen- ja tekstinvirta soljuaa kuin aikaisemminkin ja samanlaiset sloganit kirkuvat esitteissä kuin ennenkin. Eli ollaan kuin ”status quo ante”, muuttumattomassa tilassa.

Ai niin, ehkä yksi asia mielestäni on näissä tulevissa vaaleissa lisääntynyt ja se on valitusten ja hampaiden kiristämisen määrä. Ainakin monien ehdokkaiden ja etenkin näiden kuuluisien ”anonyymien” tai nimimerkkien suojissa kirjoittavien mielipidekirjoitukset ja blogit aivan tuntuvat pursuavan näitä. Ehkä me suomalaiset olemme sitten tyypillistä valittajakansaa, tätähän kuvastaa jo suomalainen runokulttuuri ja laulujen sanoitukset, kuten nyt vaikka esimerkkeinä Eppu Normaalin loistava ”Murheellisten laulujen maa” ja Simo Salmisen iki-ihana ”Rotestilaulu”. Minä tiedän, että nyky-yhteiskunnassa ja kunnissa on nykyään paljonkin valittamisen aiheita, mutta jos valittaminen alkaa muuttua eräänlaiseksi totutuksi tavaksi tai jopa katkeruudeksi, niin asioita ei tällöin saa korjattua, vaan ne jopa voivat pahentua.

Ehdotankin sellaista, että jokainen ehdokas miettisi mielessään kampanjassaan, ja omassa ydinosaamisalueessaan, ainakin yhden konkreettisen asian, johon hän haluaisi saada aikaan muutoksen. Sen jälkeen hän voisi kehittää siihen vielä hyvin perustellun ratkaisun. Tai sitten ehdokas voisi innovoida eli kehittää aivan uuden idean, jota voitaisiin viedään vaalien jälkeen käytäntöön. Varsinkin näitä uusia ideoita me tällä hetkellä todella tarvitsisimme saadaksemme yhteiskuntamme ja taloutemme uudelleen vauhtiin. Tietysti ehdotuksen tai muutoksen yhteydessä tulisi tuoda esiin myös ne keinot ja resurssit, joiden avulla asia saadaan käytäntöön. Jos joku ei oikein pääse perille, miten näitä ideoita pystyy prosessoimaan, niin seuraavassa tuon avuksi yhden apuvälineen, ns. luovan prosessin” toimintakaavion. Siinä kerrotaan ideointiprosessin etenemisestä (Lähde: http://www.helsinki.fi/kasv/okl/luonti/i22.html). Tuo kyseinen kaavio on tehty alun perin tekniseen tuotekehittelyyn, mutta sopii myös pohjaksi muunkin tyyppiseen ideointiin.

Nyt kaikki ideoimaan ja tuomaan sitä tarvittavaa konkretiaa vaalikampanjointiin. Ja muistakaa, että ideointia ei ole pakko tehdä yksin, vaan yhdessä ja yhteistyössä myös muiden kanssa.

Esa Lehtinen

11 kommenttia artikkeliin “Kuntavaalit 2012: Vaalihurmos kiihtyy perinteisin menoin – kehitä jotain uutta!”
 1. Laakso Marko sanoo:

  Minäpä kysyn konsultilta yksinkertaisen kysymyksen…
  1. Kuinka kunnat säästävät rahaa konsulttien käyttämisestä projekteissa?
  2. Miten konsultit asioita pohtiessaan/tutkiessaan ottavat huomioon kohderyhmät eli ihmisen/arvot suhteessa tuottavuuteen?
  3. Minkälaisella ammattitaidolla konsultit toimivat?

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Herra Laakso (ps), minäpä vastaan kysymyksiisi, lyhyesti ja yleisellä tasolla:
   1. Lähtökohtana on se, että kunnassa tai jossain sen yksikössä on havaittu ongelma tai haaste, jonka ratkaisemista varten tarvitaan ulkopuolinen asiantuntija eli konsultti. Konsultilla on ammattitaitoihin ja kokemuksiin perustuva asiantuntemus ko. asian ratkaisemiseksi ja hän tekee, yhteistyössä kunnan omien asiantuntijoiden kanssa, ehdotuksen päättäjille hyväksyttäväksi, jonka sitten kunnan päättäjät joko hyväksyvät tai hylkäävät. Säästö kunnille pitkällä tähtäimellä syntyy siitä, että he eivät ongelmansa ratkaisussa lyö päätään seinään ja joudu ”keksimään ruutia uudelleen”, vaan he saavat parhaan asiantuntemuksen asian hoitamista varten.
   2. Oikealla etiikalla ja moraalilla toimiva konsultti ottaa aina tehtävää tehdessään kohderyhmät eli ihmiset tuottavuuden ohella. Asiakas itse usein enemmän korostaa sitä tuottavuutta, mutta hyvä konsultti saa myös asiakkaansa huomioimaan ihmiset päätöksiä tehdessään. Mutta myönnän aluliisti, että kollegoissani on myös niitä, joille se tuottavuus on ehdoton ykkösasia.
   3. Meissä konsulteissa on aivan varmasti, niinkuin myös muissa ammattiryhmissä, eri tason osaajia. Itseään ja osaamistaan arvostavat meistä kouluttavat ja kehittävät ammatitaitoansa ahkerasti, jotta pysyvät alan kehityksessä mukana. Lisäksi jyvät aina erottuvat akanoista eli työn tulokset näkyvät asiakaspalautteiissa ja referensseissä. Ja viidakkorumpu kyllä pudottaa ne huonoimmat nopeasti pois alalta.

   Toivottavasti vastaukseni tyydyttivät Sinua. Seuraavassa sitten Sinulle kysymyksiä, joilta olen vastauksia saanutkin jo joiltakin ehdokkailta. Vastauksesi varmaankin kiinnostavat äänestäjiäsi:
   1. VM:n ennusteen mukaan julkisen talouden kestävyysvaje, eli siis valtion, kuntien ja sosiaalirahastojen alijäämä, ennustetaan olevan vuonna 2015 5,5% bruttokansantuotteesta. Tästä alijäämästä yli puolet kohdistuu kuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat velkaantuvat jatkuvasti. Miten kuntien velkaantumiseen tulisi mielestäsi puuttua? Lisäämällä lainanottoa? Lopettamalla lisävelan hankkiminen? Säästämällä palveluja tehostamalla? Supistamalla kuntien palveluja? Vai tekemällä edellisten kohtien sekoitus? Jos haluat supistaa kuntien palveluja, niin mitä palveluja vähentäisit? Muista myös perustelut em. kysymyksiin.
   2. Kuntien huoltosuhde (kuvaa sitä osaa väestöstä, joita työssäkäyvät joutuvat elättämään) heikkenee jatkuvasti. Tähän huoltosuhteen heikkenemiseen vaikuttaa myös se, että väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee lisää palveluita, etenkin sosiaali- ja terveyspuolelle. Miten huolehtisit vanhenevan väestön vaatimat lisäpalvelutarpeet? Mistä rahoitus näihin palveluihin saadaan? Perustelut
   3. Myös kuntien henkilöstö ikääntyy nopeaa tahtia. Arvioiden mukaan kuntien työvoimasta yli 60% eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Tämä tietää sitä, että kunnat joutuvat korvaamaan työntekijävajeensa kilpailemalla osaavasta työvoimasta yhä enemmän mm. yksityisen sektorin kanssa. Miten mielestäsi kunnissa tulisi huolehtia siitä, että kunnat olisivat tulevaisuudessa houkuttelevia työnantajia nuorille, koulutetuille ja ammattitaitoisille työntekijöille?
   4. Monet kunnat ovat yksityistämässä ja yhtiöittämässä palveluitaan. Mikä on suhtautumisesi tähän kehitykseen? Pitäisikö mielestäsi kuntien itse tuottaa suurimman osan palveluistaan? Pitäisikö kuntien yhtiöittää palveluitaan enenevässä määrin? Pitäisikö kuntien yhä enemmän ostaa palveluitaan yksityisiltä palvelutuottajilta? Perustelut
   5. Jos kannatat kunnissa tapahtuvaa yhtiöittämiskehitystä, niin miten huolehtisit siitä, että niiden johtoon ja hallituksiin saataisiin yhä enemmän osaavia yrityselämän tuntevia ammattilaisia ilman, että siihen vaadittaisiin sopivaa puoluekirjaa? Pitäisikö kunnallisten yhtiöiden päätöksentekoa saada nykyistä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi?
   6. Nykyisissä kunnanvaltuustoissa yliedustettuina ovat kunnalliset virkamiehet ja keski-iän saavuttaneet ja sen jo ylittäneet valtuutetut. Miten houkuttelisit ehdokkaiksi myös muihin kansalaisryhmiin kuuluvia ehdokkaita, kuten esimerkiksi nuoria, naisia, yrittäjiä jne.?
   7. Kunnallista päätöksentekoa pidetään usein ”ummehtuneena, pienen piirin kabinettipolitikointina”. Miten mielestäsi kunnallista päätöksentekoa saisi nykyistä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi? Vai onko se mielestäsi jo tarpeeksi avointa ja läpinäkyvää? Perustelut.
   8. Mikä on kantasi kuntaliitoksiin? Miksi? Jos kannatat kuntaliitoksia, niin pitäisikö ne tehdä vapaaehtoisilla perusteilla vai pakolla? Perustelut.
   9. Millaisena näet oman kuntasi vuonna 2017?

   Vastaile aivan rauhassa ja ajatuksella.

   • Laakso Marko sanoo:

    Kiitoksia nopeasta ja selventävästä vastauksesta, kuten totesitkin toimijoita on konsulteissa eri moraalilla ja ammattitaidolla toimivia, sama pätee myös muihinkin ammattiryhmiin.
    Vastailen mielelläni, olinkin jo kopioinut aiemmin tänään nuo kysymykset työpöydälleni, jotta voin rauhassa niitä miettiä, erittäin hyviä kysymyksiä.

    • Laakso Marko sanoo:

     1. On panostettava menokuriin, purettava tilaajatuottajamalli, tehtävä yhteistyötä yhdistämällä sellaisia toimintoja joita voidaan tuottaa yli kuntarajojen mm. Terveys ja sosiaalipuolella tässäkin lähinnä voitaisiin keskittyä johdon, johtajien karsintaan ja panostaa kenttätoimintaan lähityöhön nämäkin rahat. Nimittäin mitä suoralinjaisempi organisaatio sen tehokkaampi, mitä enemmän kaaviossa nuolia ja laatikoita sen kalliinpaa ja hitaanpaa. Yhteisillä kuntarajojen ylittävillä hankinnoilla saataisiin säästöjä aikaiseksi, eli laajennetaan kuntayhteistyötä entisestään, myös palveluiden ja tuotteiden yhteiskilpailutukset laajenmalti toisivat säästöjä. Tehtäisiin yhtenäisiä ”sijaispankkeja” eli palkattaisiin enemmän ammattilaisia kentälle työntekijöiksi eli lisätyövoimaksi, eikä sijaisiksi ja hyödynnettäisiin tätä ns. sijaispankkia siellä missä vajetta on. Lisäksi pitäisi hyödyntää laaja-alaisesti paikallistuottajamallia kuntarajamme sisällä. Koulupuolelta voitaisiin ajatella yhteistyön tehostamista, esimerkiksi hyödyntämällä kuntarajat ylittävää opiskelumahdollisuutta jos toisen kunnan koulu on esimerkiksi lähempänä ja kuljetuksellisesti halvempi toteuttaa, tietenkin asiakkaan sitä niin halutessa…tässä muutama ajatus aluksi…
     2. Edellisessä vastasinkin jo osittain tähän, mutta vielä lisäisin tehostamalla kotiinhoitamista, jolloin laitospaikkojen tarve ei ainakaan lisääntyisi. Valtakunnan tasolla tähän asiaan pitää myös löytyä ratkaisuja, tämä on laajempi asia kuin yksistään yhden kunnan ongelma. Otetaanpa heittona, että Suomen valtio tukisi kuntia yhtä suurella tarmolla, kuin vaikkapa Kreikkaa.
     3.Tämähän riippuu paljolti tehtävästä, mutta yleisellä tasolla, olemalla työnantajana vähintään yhtä kilpailukykyinen kuin yksityinenkin sektori.
     4. Kuntien pitäisi tuottaa itse suurin osa palveluista, tällä myöskin taattaisiin juurikin myös tuo edellämainittu kilpailukyky, ja kiinnostus. Lisäksi esimerkiksi valvonta toteutuisi huomattavasti paremmin.
     6. Tämähän on kuntalaisten valinta vaaleissa. Ehdokkaita löytyy mielestäni laidasta laitaan.
     7.Kyllä ne jotka tietoa päätöksenteosta haluavat, sitä saavat. Kannatan avoimuutta.
     8. Ehdoton ei pakkoliitokselle, tätä mieltä olin myöskin Janakkalassa valtuutettuna ollessa, eikä kantani ole siitä muuttunut. Yhteistyötä toki voi tehdä ja pitääkin, kuten ylinnä asian ilmaisin.
     9. Talous on hallinnassa, peruspalvelut kyetään pitämään vähintäänkin nykyisellä tasolla, ja on aloitettu ohjelmat peruspalveluiden parantamiseksi. Kaikki homekoulut ja päiväkodit Hämeenlinnassa on saatu kunnostettua, jotta lapsilla on turvallinen ja hyvä olla. Eli keskitytään olennaisiin asioihin tässä taloudellisessa tilanteessa, eikä haaveilla torinalusparkkipaikoista , tai senkaltaisista. -Kaupunki Kuntoon-
     Tällaisia ajatuksia minulla, ja tuon herroittelun voi jättää pois, Marko vaan 🙂
     ps. anteeksi kirjoitusvirheeni, mutta oikolukijani nukkuu jo….

     • Esa Lehtinen sanoo:

      Terve!

      Kiitos Marko vastauksistasi! Minä olen ihaillut perussuomalaisia aina siitä, että teiltä saa vastaukset suoraan, etkä sinäkään pettänyt tässä asiassa! Annoit hyviä vastauksia, tosin olisit voinut vielä hieman lisää niitä perustella, varsinkin kysymyksiin 2 ja 3 olisin vielä haliúnnut tietää lisää niitä perusteluita. Minusta ehdottomasti sinun hyvä puolesi on siinä, että olet selkeäsanainen ja suorapuheinen mies. Luulen, että olet hyvinkin äänestäjien suosiossa, ainakin oletan näin. Onnea vaaleihin!

 2. Laakso Marko sanoo:

  Kiitos kannustuksesta. Tarkennan 2 ja 3 kysymyksiä vielä myöhemmin. Täytynee tässä myöntää, että muutit käsityksiäni konsulteista kiitettävällä tavalla. Kiitoksia siitä.

 3. Kimmo Östman sanoo:

  Terve Esa.

  Kyllä minä tarjoaisin sinä uutena ideana lähidemokratian ja ihmisten vaikuttamisen halun ottamista vakavasti. – Kuitenkin ilman paatosta siitä, että nykyiset rakenteet olisivat jollain tavalla optimaaliset tai että ne pitäisi välttämättä säilyttää (suurin piirtein) sellaisinaan. Asioita voi ajatella niinkin päin, että otetaan molemmista hyvät puolet – sekä läheisyydestä että suuremman kokonaisuuden tuomasta laajemmasta näkökulmasta.
  http://kimmoostman.blogijanne.fi/2012/09/07/arjen-demokratia-on-lahella-vihreilta-konkretiaa-lahidemokratiaan/

  Vastasin myös yhdeksään kysymykseesi; siinä tullee esille se ”yksi asia”, jota haluaisin muuttaa, ratkaisuehdotuksen kera. Kiitos haasteesta, se oli paikallaan.
  http://kimmoostman.blogijanne.fi/2012/10/17/vastaukseni-yhdeksaan-kysymykseen-kunnallisvaaliehdokkaille/

  Kun nämä näkökulmat yhdistää, alkaa ehkä hahmottua selkeämpää kokonaiskuvaa kuntien haasteista (ja osin myös näiden vaalien).

  Kimmo Östman
  kimmo @stman.fi

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Terve Kimmo!

   Kiitos vastauksistasi ja pohdinnoistasi. Näkee hyvin, että olet hyvin miettinyt asioita ja että pohdit syvällisesti asioita, joita koet läheiseksi itsellesi. Täytyy sanoa, että antamasi vastaukset ovat aivan parhaimmiston joukossa, joita olen tähän mennessä saanut kysymyksiini. Täytyy vain toivoa, että myös muut ehdokkaat ottaisivat kunta-asiat sillä vakavuudella ja perehtyneisyydellä kuin sinä selvästi otat. Olen jo aikaisemmin sanonut, että minä annan ääneni enemmänkin pätevälle ja asioihin perehtyvälle ehdokkaalle kuin millekään puolueelle. Sinä olet tällä hetkellä minun listani kärkisijoilla. Onnea vaaliponnisteluillesi!

   • Kimmo Östman sanoo:

    Kiitos, Esa lämpimistä sanoistasi.

    Lämmittää mieltäni, että ainakin joku osaa antaa arvoa näille keskeisille teemoille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on jo taloudellisestikin tulevien neljän vuoden merkittävimpiä kysymyksiä myös Hämeenlinnassa; on surku, että näistä ei käydä enempää asiantuntevaa keskustelua. Kommenttiasi sopinee lainata jatkokeskustelun virikkeeksi omassa blogissani?

    Kimmo Östman
    kimmo @stman.fi

Paluuviitteet
Katso mitä muut sanovat...
 1. […] arvio vastauksistani kuuluu näin: “Kiitos vastauksistasi ja pohdinnoistasi. Näkee hyvin, että olet hyvin miettinyt asioita […]Jätä kommentti

css.php