Johtajan intohimo vie johtajuuden uudelle tasolle

Olen vuosien aikana johtajia valmentaessani joutunut miettimään sitä, mikä erottaa hyvät johtajat muista johtajista. Tähän tietysti vois löytää useitakin erilaisia vastauksia, mutta yksi selkeä erottava tekijä on johtajan intohimo omaan työhönsä ja johtamiseen. Olen havainnut, että ihmisillä, jotka menestyvät työssään ja saavat aikaan hyviä tuloksia, on intohimo siihen, mitä he tekevät. Lisäksi tämä intohimo on usein myös varsin tarttuvaa eli se herkästi leviää myös muihin ihmisiin parhaimmillaan kuin kulkutauti. Johtajilla tämä intohimon leviäminen on sikälikin merkittävää, että se saa muut ihmiset tekemään parastaan ja näin kyetään vaikuttamaan koko organisaation tai tiimin tulokseen positiivisesti.

”Intohimoa voidaan yleisesti ottaen pitää positiivisena asiana”

Tiedän, että tuo sana ”intohimo” särähtää monien meidän suomalaisten korviin ja saa monissa ihmisissä aikaan epävarmoja ja jopa pelottavia tuntemuksia. Tämä siksi, että ovathan tunneasiat, varsinkin jos puhutaan työelämästä, meille vielä hieman vaikeasti miellettävä asia. Tämän vuoksi onkin hyvä tässä yhteydessä määritellä, mitä intohimolla oikein tarkoitetaan. Wikipedia kertoo asian näin: ”Intohimo tulee kreikan kielen sanasta ”kärsimys”. Se tarkoittaa vahvaa tuntemusta, joka kohdistuu joko asiaan tai ihmiseen. Intohimo on vahva tunne, vastustamaton halu tai innostuminen jostakin”. Yleisesti ottaen intohimoa voidaan pitää positiivisena asiana, joka ilmenee ihmisen kiinnostumisesta jostakin asiasta, aatteesta, ihmisestä, ajatuksesta tai ideasta. Tietenkin sillä voi olla myös pimeä puolensa. Tarkoitan tällä sitä, että pahimmillaan tämä kiinnostus voi muuttua pakkomielteeksi. Silloin se voi kehittyä jopa sairaudeksi.

”Intohimoinen johtaja pyrkii sitouttamaan muut ihmiset mukaan omaan asiaansa”

Johtamisessa intohimoa voidaan kuitenkin pitää pääasiallisesti hyvänä asiana. Intohimoisen johtajan erottaa intohimoisesta tekijästä se, että intohimoinen johtaja pyrkii sitouttamaan muut ihmiset mukaan omaan asiaansa sen sijaan, että keskittyisi tekemään sen yksin. Lisäksi intohimoinen johtaja tietää, että hänen on kyettävä luottamaan muihin ihmisiin ja heidän intohimoonsa, jotta tehtävä saadaan suoritetuksi. Monilla maailman huippujohtajille on ollut yhteistä se, että he ovat tunnettuja intohimoisesta suhtautumisestaan työhönsä ja asiaansa. Heillä on mielessään selkeä Tehtävä ja Visio, joiden toteuttamiseen he haluavat saada myös muut ihmiset mukaan. Jos vaikka mietin omia arvostamiani politiikan ja liike-elämän piirissä toimineita, tai yhä toimivia, johtajia, heillä kaikilla on intohimoinen suhtautuminen omaan visioon ja sen toteutumiseen. Voisin tässä yhteydessä mainita muutaman esimerkin, kuten Mahatma Gandhin, joka näki Intian itsenäisenä valtiona vapaana Iso-Britannian siirtomaavallasta, Nelson Mandelan visiona oli julman apartheidin purkaminen Etelä-Afrikassa, Martin Luther Kingin unelmana oli kaikkien rotujen tasa-arvo Yhdysvalloissa jne. Intohimoisia johtajia löytyy myös yritysjohtajista, kuten esimerkiksi Virgin Groupin Richard Branson, Applen Steve Jobs, General Electricin Jack Welch ja miksei myös Koneen entinen toimitusjohtaja Matti Alahuhta. Näillä kaikilla on, ja on ollut, selkeä visio, joka ei ole kohdistunut niinkään heidän yritystensä tuotteisiin, vaan enemmänkin siihen, että heidän asiakkaansa elämä tulisi entistä paremmaksi. Tietysti tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että monilla intohimoisilla johtajilla voi olla myös ”pimeä puolensa”, mikä ilmenee esimerkiksi kärsimättömyytenä, heikkoudessa ihmissuhdetaidoissa ja toisinaan liiallisessa spontaanisuudessa. Mutta tärkeintä kuitenkin on se, että he uskaltavat erottua massasta ja luottaa oman inspiraationsa voimaan.

Miten sitten intohimo vaikuttaa johtajassa ja hänen toiminnassaan? Ensimmäiseksi, intohimo tuottaa energiaa. Johtaja, jolla on intohimoinen suhtautuminen työhönsä, saa lisäpuhtia tuosta energiasta, jota intohimo tuottaa. Intohimon ja energian merkitys korostuvat itsensä ja muiden ihmisten johtamisessa. Amerikkalainen kiinteistömiljardööri Donald Trump on joskus sanonut (mies toisinaan puhuu asiaakin) haastattelussa: ”Ilman intohimoa siihen, mitä teet, sinulla ei ole energiaa. Ilman energiaa sinulla ei ole mitään.” Intohimoa omaavat johtajat heittäytyvät energialla kaikkeen, mitä he tekevät. Tämä intohimo näkyy myös usein näiden johtajien muussakin elämässä.

Toiseksi, intohimo vie kohti visiota. Jos johtaja haluaa organisaationsa tai tiiminsä vision ja tavoitteiden toteutuvan, on hänen intohimonsa se polttoaine, joka johtaa niiden toteutumiseen. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että johtajan täytyy tuo visio selkeästi ja inspiroivasti viestiä organisaationsa henkilöstölle tai tiiminsä jäsenille. Intohimoinen johtaja onkin hyvä tarinankertoja. Hän konkretisoi visionsa kertomalla sen mukaansatempaavan tarinan muodossa, jolla hän pyrkii herättämään ihmisten mielenkiinnon. Tähän tarinaan hän taitavasti kykenee sisällyttämään johtamansa ihmiset. Näin hän opastaa heidät näkemään, tuntemaan ja luomaan mielikuvia hänen visiostaan.

”Intohimoiset johtajat pitävät työntekijöitään tärkeimpänä voimavaranaan”

Kolmanneksi, johtajan intohimo sytyttää myös muut ihmiset liekkeihin. Meillä useimmilla on kokemuksia intoa täynnä olevista muita inspiroivista johtajista. Yhteistä intohimoisille johtajille on se, että he ymmärtävät tarvitsevansa muita ihmisiä toteuttamaan visionsa. Tämän vuoksi he pitävätkin työntekijöitään tärkeimpänä voimavaranaan. Intohimoiset johtajat pyrkivät ”keräämään” lähelleen intohimoa täynnä olevia asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka kykenevät tuomaan esille sellaisia ideoita ja ehdotuksia, joita hän itse ei välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. He pyrkivät parhaimpansa mukaan sytyttämään muut uskomaan asiaansa ja ottamaan sen omakseen. Tämä sytyttäminen onnistuu parhaiten silloin, kun johtajan kertoma tarina on ymmärretty hyvin ja se on tarpeeksi selkeä. Tällöin ihmiset kykenevät ymmärtämään tarina tarkoituksen sekä miten he itse sijoittuvat siihen. Tämä ymmärtäminen johtaa siihen, että ihmiset innostuneesti tekevät työtä saadakseen tulokset ennakko-odotuksia vastaaviksi. Näin sytyttämällä muiden innostuksen, saa intohimoinen johtaja herkästi muut ympärillään olevat ihmiset kokemaan itsensä energisemmiksi ja motivoituneimmiksi. Tällainen ”energialataus” saa ihmiset paitsi innostumaan tekemästään työstä, niin tuo heille parhaimmillaan lisäenergiaa myös muuhunkin elämään. Innostamalla ja inspiroimalla muita ihmisiä, intohimoiset johtajat saavat työntekijänsä ja seuraajansa mukaan uusien ideoiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä muutosten läpiviemiseen organisaatiossa.

Neljänneksi, intohimo kasvattaa johtajan vaikutusvaltaa. brittiläinen teologi John Wesley sanoi aikoinaan: ”Jos saat itsesi syttymään, ihmiset rakastavat tulla luoksesi ja haluavat nähdä sinun palavan.” Näin tapahtuu myös silloin, kun johtaja johtaa intohimon liekki loistaen hänen olemuksestaan. Tällainen johtaja herättää yhä enemmän arvostusta muissa ihmisissä ja vähitellen kaikki haluavat olla mukana siellä, missä tapahtuu jotain erityistä.

Viidenneksi, intohimo tuo esille johtajan todellisen potentiaalin. Itsekin olen usein havainnut, että johtajan intohimo tuottaa koko ajan uusia mahdollisuuksia ja avaa ovia menestymiseen. Ilman intohimoa ihminen usein jämähtää paikoilleen ja pahimmissa tapauksissa hän taantuu, kun taas intohimo siihen mitä tekee, nostaa ihmisen lähemmäksi omaa potentiaaliaan. Näin hän kykenee jatkuvasti kehittymään omassa työssään samoin kuin myös elämässään yleensä.

Kuudenneksi, intohimoa omaavia johtajia on vaikea pysäyttää. He ovat pohjimmiltaan optimistisia ihmisiä. Heitä ei ongelmat ja päivittäiset vaikeudet murskaa, sillä he uskovat, että he kykenevät kontrolloimaan tulevaisuuttaan. Heille vaikeudet ovat enemmänkin haasteita, joista on mahdollisuus selvitä voittajina. Tällainen positiivinen asenne ja ajattelutapa pysäyttää turhanaikaisen negatiivisen ajattelun ja asioiden ”märehtimisen” sekä antaa lisäenergiaa ja eväitä menestymiseen. Intohimoiset johtajat ehkäisevät pettymyksiään keskittymällä siihen, mikä sillä hetkellä menee oikein ja mikä toimii hyvin sen sijaan, että he keskittyisivät liikaa pohtimaan ongelmia ja tekemiään virheitä.

”Intohimoiset johtajat kykenevät energisoimaan myös muita ihmisiä”

Kuten jo aikaisemmin sanoin, olen itsekin kohdannut johtajia, joilla on intohimoinen suhtautuminen työhönsä. Heidät on helppo erottaa massasta ja ns. ”tusinajohtajista”, sillä usein jo heidän pelkkä saapumisensa huoneeseen tuo mukanaan energiapulssin, joka herkästi tarttuu muihin huoneessa oleviin ihmisiin. Yhtäkkiä tuntuu kuin koko huone olisi täynnä uutta energiaa ihmisten tarttuessa työtehtäviinsä ja käsiteltäviin asioihin aivan uudella innolla. Nämä johtajat selvästi saavat ”irti” työntekijöistään enemmän kuin muut johtajat. Tämä vaikutus ei kuitenkaan välttämättä perustu hänen vuorovaikutus- tai viestintätaitoihinsa. Joskus voi jopa havaita, että hänen työntekijänsäkään eivät aina pysy kärryillä hänen vauhdissaan. Mihin sitten tämä energisoiva vaikutus perustuu? Ehkä yksi selitys asiaan on siinä, että intohimoisille johtajille vuoropuhelulla muiden ihmisten kanssa on erittäin suuri merkitys. Tämän vuoropuhelun aikana he esittävät viestinsä sellaisella tavalla, joka osoittaa heidän varmuutensa, halunsa ja innokkuutensa saavuttaa asettamansa tavoitteet. Heidän intonsa on herkästi tarttuvaa laatua ja näin intohimo tarttuu työntekijöihinkin varsin helposti.

Tässä lopussa on kuitenkin todettava, että kaikkien johtajien ei tarvitse olla Steve Jobsin ja Richard Bransonin kaltaisia johtajia täynnä intohimon paloa ja innostusta. Useimmiten riittää se, että johtaja hallitsee asiansa, ymmärtää johtajuutensa perustan, pitää työstään, on tarpeeksi sosiaalinen tullakseen toimeen muiden ihmisten kanssa sekä on valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja johtajuuttaan. Tällainen johtaja saa myös muut ihmiset tekemään parastaan. On muistettava, että johtajakin on tavallinen ihminen kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Hänen ei tarvitse olla mitään superihminen, joka ratkaisee kaikki ongelmat superälyllään ja nerokkuudellaan. Mielestäni ”hyvä” riittää tavoitteeksi. Työn tekemistä tuo hyväksi johtajaksikin pääseminen tietenkin edellyttää, mutta kukapa hyväksi johtajaksi pyrkivä ei olisi tähän valmis.

Esa Lehtinen

Kommentti artikkeliin “Johtajan intohimo vie johtajuuden uudelle tasolle”
  1. Tietoisuus sanoo:

    Paras johtaja tekee muistakin itsensä johtajia.

    Esa, meneppä peilin eteen ja esitä itsellesi kaksi kysymystä.

    1.Mitä näen kun katson peiliin?
    2.Kuka on minun elämäni tärkein ihminen minulle tällähetkellä?

Jätä kommentti

css.php