Kuntavaalit 2012: Vaalit lähestyvät – vastaukset vielä puuttuvat

Konsultin työssä hyvä puoli on siinä, että saa työn puolesta esittää muille ihmisille kysymyksiä, joiden tavoitteena on pistää ihmiset ajattelemaan ja pistää heidät myös hakemaan ja löytämään niihin vastauksia. Esitin kesällä blogissani ”Hankalia kysymyksiä tulevalle kuntapäättäjälle” seitsemän kysymystä, tai oikeastaan kysymysryhmää, joihin näin valistuneena äänestäjänä toivoin saavani teiltä tulevilta ehdokkailta vastauksia. Kysymykseni oli valittu sillä perusteella, että mielestäni juuri näihin asioihin tulevat valtuustot joutuvat ottamaan kantaa jo seuraavan vaalikauden aikana, tavalla tai toisella. Toiveeni suuresta vastausryöpystä ei toteutunut, sillä vain kaksi ehdokasta eli Iisakki Kiemunki ja Kari Ilkkala ovat näihin kysymyksiini mielestäni tyydyttävästi vastanneet, kiitos siitä heille. Muuten teidän ehdokkaiden puolelta on ollut täysi hiljaisuus. Myönnän, että kysymykseni eivät ole helppoja, mutta siitä huolimatta haluaisin laittaa teidät niihin vastaamaan ennen kuin teen äänestyspäätökseni. Ja muistakaa, että kyseessä ovat teidän omat mielipiteenne ja niiden perustelut. Ei siis mitään poliittista jargonia tai sitä iänikuista diibadaabaa.

Esitän kysymykseni vielä kerran lisättynä parilla lisäkysymyksellä ja toivoisin suurempaa vastausmäärää kuin viimeksi. Luulen, että teidän vastauksenne kiinnostavat myös monia muita valistuneita äänestäjiä. Tässä siis se kysymyspatteristo:

1. VM:n ennusteen mukaan julkisen talouden kestävyysvaje, eli siis valtion, kuntien ja sosiaalirahastojen alijäämä, ennustetaan olevan vuonna 2015 5,5% bruttokansantuotteesta. Tästä alijäämästä yli puolet kohdistuu kuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat velkaantuvat jatkuvasti. Miten kuntien velkaantumiseen tulisi mielestäsi puuttua? Lisäämällä lainanottoa? Lopettamalla lisävelan hankkiminen? Säästämällä palveluja tehostamalla? Supistamalla kuntien palveluja? Vai tekemällä edellisten kohtien sekoitus? Jos haluat supistaa kuntien palveluja, niin mitä palveluja vähentäisit? Muista myös perustelut em. kysymyksiin.
2. Kuntien huoltosuhde (kuvaa sitä osaa väestöstä, joita työssäkäyvät joutuvat elättämään) heikkenee jatkuvasti. Tähän huoltosuhteen heikkenemiseen vaikuttaa myös se, että väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee lisää palveluita, etenkin sosiaali- ja terveyspuolelle. Miten huolehtisit vanhenevan väestön vaatimat lisäpalvelutarpeet? Mistä rahoitus näihin palveluihin saadaan? Perustelut
3. Myös kuntien henkilöstö ikääntyy nopeaa tahtia. Arvioiden mukaan kuntien työvoimasta yli 60% eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Tämä tietää sitä, että kunnat joutuvat korvaamaan työntekijävajeensa kilpailemalla osaavasta työvoimasta yhä enemmän mm. yksityisen sektorin kanssa. Miten mielestäsi kunnissa tulisi huolehtia siitä, että kunnat olisivat tulevaisuudessa houkuttelevia työnantajia nuorille, koulutetuille ja ammattitaitoisille työntekijöille?
4. Monet kunnat ovat yksityistämässä ja yhtiöittämässä palveluitaan. Mikä on suhtautumisesi tähän kehitykseen? Pitäisikö mielestäsi kuntien itse tuottaa suurimman osan palveluistaan? Pitäisikö kuntien yhtiöittää palveluitaan enenevässä määrin? Pitäisikö kuntien yhä enemmän ostaa palveluitaan yksityisiltä palvelutuottajilta? Perustelut
5. Jos kannatat kunnissa tapahtuvaa yhtiöittämiskehitystä, niin miten huolehtisit siitä, että niiden johtoon ja hallituksiin saataisiin yhä enemmän osaavia yrityselämän tuntevia ammattilaisia ilman, että siihen vaadittaisiin sopivaa puoluekirjaa? Pitäisikö kunnallisten yhtiöiden päätöksentekoa saada nykyistä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi?
6. Nykyisissä kunnanvaltuustoissa yliedustettuina ovat kunnalliset virkamiehet ja keski-iän saavuttaneet ja sen jo ylittäneet valtuutetut. Miten houkuttelisit ehdokkaiksi myös muihin kansalaisryhmiin kuuluvia ehdokkaita, kuten esimerkiksi nuoria, naisia, yrittäjiä jne.?
7. Kunnallista päätöksentekoa pidetään usein ”ummehtuneena, pienen piirin kabinettipolitikointina”. Miten mielestäsi kunnallista päätöksentekoa saisi nykyistä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi? Vai onko se mielestäsi jo tarpeeksi avointa ja läpinäkyvää? Perustelut.
8. Mikä on kantasi kuntaliitoksiin? Miksi? Jos kannatat kuntaliitoksia, niin pitäisikö ne tehdä vapaaehtoisilla perusteilla vai pakolla? Perustelut.
9. Millaisena näet oman kuntasi vuonna 2017?

Muistakaa, arvoisat ehdokkaat, että kunnallisvaaleihin on aikaa enää runsas kuukausi. Toivon, että näitä kysymyksiäni lukiessanne joudutte ainakin jonkin verran pohtimaan niihin myös vastauksia. Monet meistä äänestäjistä emme vielä ole kantaamme lyöneet lukkoon ja tämän vuoksi teillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa päätöksiimme. Se on ainakin varmaa, että entisenlaisilla pinnallisilla vaalihöpinöillä ette ääniämme ansaitse, vaan nyt olemme isojen asioiden edessä. Joudutte työssänne valtuutettuina tekemään isoja ja vaikeitakin päätöksiä. Tämä vaati teiltä suurta rohkeutta.

Kaikkea hyvää vaaliponnisteluillenne!

Esa Lehtinen

15 kommenttia artikkeliin “Kuntavaalit 2012: Vaalit lähestyvät – vastaukset vielä puuttuvat”
 1. Sari Rautio sanoo:

  Esa on ihan oikeiden asioiden äärellä. Tosin uskon että ehdokkaat, ja ainakin ne jotka ovat jo aiemmin olleet asioiden hoidossa kiinni, ovat näihin omia vastauksiaan antaneet jo monessakin eri kohdassa. Mutta tässäpä vielä tiiviinä:
  1. palvelurakenteen uudistaminen – esimerkki: jo nyt tehtyjen päätösten tuloksena meillä on vanhusten pitkäaikaishoivan rakenne 300 000 euroa /kk edullisempi.
  2. katso edellinen. Ja lisäksi oikeasti se painopiste kuntouttavaan (esimerkki voimaa vanhuuteen ohjelma) ja ennaltaehkäisevään sekä kevyempiin palveluihin.
  3. Ykkösenä tulee viestintä: miten me itse puhumme asiasta. Kakkosena pitkäaikaiset työsuhteet, ja kohtuulliset edut, kolmosena oikeat ja aidot mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja vaikkapa työvuorojen sovitteluun. Erilaisia joustavia ratkaisuja tarvitaan.
  4. Kunnan tehtävä on huolehtia että palveluita on. Ei ole itseisarvoa sillä, kuka palvelut tuottaa. Meillä on ihan mainio palvelu- ja hankintastrategia, jonka pohjalta on edetty mm. päivähoidon osalta on saatu lisää tarjontaa ja joustoa. Myös yksityisten investointien kautta on saatu n 30 meuron edestä uusia asianmukaisia tiloja vanhusten hoivaan.
  5. Poliittista ohjausta tarvitaan kunnallisiin yhtiöihin valvomaan kaupunkilaisten etua. Asiantuntijapaikkoja myös, mutta kohtuullisesti. Palkkioita ei voitane lisätä, joten ehkä olisi enemmän vedottava yhteiskuntavastuuseen.
  6, Onnistuimme tässä aika hyvin- meilllä on tasapuolinen lista.
  7. Avoin, valmisteleva keskustelu, ja siihen aktiivinen osallistuminen. Tässä on edetty mainiosti, mutta ihan varmasti töitä tarvitsee vielä tehdä. Jatkossa vaikkapa ne johtajasopimukset on avattava.
  8. Isommat rakenteet ovat järkeviä. Kannatan seudullista eheyttä.
  9. Hämeenlinna-Hattula on elinvoimainen kasvava kunta. Eteläinen naapuri Janakkala on saanut seuraa Riihimäestä. Meidän toimintatapojamme käydään ihmettelemässä eri puolelta Eurooppaa.

  Terkuin, ja jatketaan,
  SAri

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Sari!

   Kiitos vastauksistasi! Tiedän, että vastasit kysymyksiini varmaankin kiireessä ja hieman hätäisesti, mutta jos pelkästään näiden vastausten pohjalta arvioisi sinua vastaajana, minun arvioni olisi jota kuinkin seuraavanlainen: ”Hyvää vastauksissasi oli ehdokkaan oman mielipiteen esille tuominen. En ole koskaan ennen ajatellut sinua erityisen kantaaottaavana poliitikkona, mutta nyt useimmissa vastauksissasi toit esille juuri sitä puolta itsestäsi. Yleensä olen havainnut, että mielellään vältät suoraa kannanottoa tai käytät yleistä passiivimuotoa (”tiedetään, että…”, ”toimitaan näillä perusteilla…”) Mielestäni sinun kannattaisikin nykyistä enemmän käyttää minä-muotoa mielipiteittesi esilletuomisessa. Se toisi lisää sitä vakuuttavuutta. Sen sijaan yleislinjana oli, ehkä osin kiireestäkin johtuva, vastausten pinnallisuus. Mielipiteitä kyllä esitit, mutta sen sijaan perustelut niihin jäivät puuttumaan. Tietenkään poliitikko ei voi, eikä saa olla, ns. ”kaikkien asioiden asiantuntija”, mutta mielestäni omilla erityisosaamisalueillaan hänen tulee näyttää se syvällinen tietämyksensä. Sen takia hieman odotin sinulta pitkän linjan poliitikkona enemmän perusteluita, ja yleensäkin asiantuntijuutta, moniin esittämiini kysymyksiin.” Tässä siis tällainen hyvää tarkoittava analyysi sinusta poliitikkona vastaustesi perusteella. Kiitos vielä kerran vastauksistasi.

   • Sari Rautio sanoo:

    Hei Esa, ja kiitos palautteestasi. Uskotko, että kehittävää palautetta saa loppujen lopuksi todella vähän. Otan tästä opikseni, eteenkin tuo omien näkökulmien selkeämpi esiintuominen on tärkeää. Näissä blogeissa vaan usein joutuu ottamaan kantaa kaupungin tekoihin ja tekemättä jättämisiin, niin voi jäädä se oma fokus pienempään huomioon.

    Palvelut, niiden järjestäminen, mahdollistaminen ja kehittäminen on syksyn ja tulevan kauden tärkein teema. Talous on väline palveluille, mutta sillä ei ole eikä sille tule antaa itseisarvoa. Henkilöstön merkitys oman työn kehittäjänä’, ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaajana on korvaamaton. Sille tulee polittiisilla päätöksillä antaa tilaa, resursseja ja arvoa. Kunnan oman palvelutuotannon merkityksestä ja mahdollisuuksista pitää puhua paljon enemmän kuin nyt- liian suuri fokus menee ulkoistamiseen ja yksityistämiseen. Ja loppujen lopuksi, onko palvelun käyttäjälle olennaista kuka palvelun tuottaa, kunhan se on turvallista, vastaa tarpeeseen ja on saavutettavissa sekä ajallisesti, paikallisesti että taloudellisesti.

    Hyvää viikonvaihdetta, mä alan ladata akkuja täällä Venäjän maalla.
    Sari

    • Sari Rautio sanoo:

     Ja vielä yksi lisäys. Nuo kysymyksesi olivat ns ytimessä. Niiden laaja vastaaminen tuottaisi kirjan, ja paljon mielénkiintoisempaa on käydä keskustelua asioista erilaisissa pöydissä, niissä joissa valmistellaan ja niissä missä päätetään. Toivonkin monipuolisia keskustelun paikkoja ennen vaaleja mutta eteenkin vaalien jälkeen- ja toivon että ihmiset niihin osallistuvat aktiivisesti. Kuluvalla ja kohta päättyvällä kaudella keskustelua on käyty valtavasti, ja uskon että siihen osallistuneet ovat kokeneet myös vaikuttavansa. Aidosti.
     Sari

     • Esa Lehtinen sanoo:

      Hei Sari!

      Kiitos kommenteistasi ja täsmennyksistäsi! Sinulle täytyy oikein sanoa isona plussana se, että pystyt ottamaan vastaan rakentavaa palautetta. Tuota taitoa eivät kaikki poliitikot ikävä kyllä omaa. Itse kun usein opastan poliitikkoja heidän esiintymis- ja argumentointitaitojensa kehittämisessä, törmään usein tähän puutteeseen eli monien heidän kritiikinsietokykyjensä heikkouteen. Se on vain fakta, että ihminen ei voi kehittyä, ellei hän kykene ottamaan vastaan palautteita muilta. Olet siis vielä kehityskelpoinen yksilö 🙂

 2. Heikki Koskela sanoo:

  Moro Esa!
  Kiitokset kysymyksistäsi!
  1. Jossain vaiheessa kaupunki joutuu myymään omaisuuttaan. Lainojen korot eivät ole nyt kovat, mutta jos tilanne muuttuu, lainanottoa on syytä välttää.
  Joidenkin kaupungin yhtiöiden palveluista on luovuttava, ja ostettava tarvittavat palvelut ulkoa.
  2. Hämeenlinnalla on jo nyt parin kymmenen miljoonan alibudjetointi yhteensä erikoissairaanhoidossa, perusterveyspalveluissa, vanhustenhoidossa ja koulutuksessa.
  Kohta 1 ja yhtiöille on laadittava yhteinen menokohta, momentti, joka asettaa raamit yhtiöittämiselle ja yhtiöiden avustamiselle.
  Suuret ikäluokat vanhetessaan joutuvat luultavasti maksamaan hoivansa itse.
  3. Kunnat joutuvat tuomaan työvoimaa ulkomailta. Siinä mielessä Ronni olisi ollut hyvä kehitysvammaisten hoitopaikka, koska siellä oli myös henkilöstön asunnot. Luultavasti Välimerenmaista tulee Suomeen hoivatyöntekijöitä.
  4. Suhtaudun negatiivisesti yhtiöittämiseen. Kunnallinen tuotanto on verotuksellisesti edullisempaa. Sen toiminta on julkista ja läpinäkyvää, ja johto on halvempaa. Epäkohtiin on helpompi puuttua kunnallisessa toiminnassa.
  5. En kannata yhtiöittämiskehitystä.
  6. Kaikkea on yritetty. Luovutin jopa verta, että saisin nuoren sairaanhoitajan valtuustoehdokkaaksi.
  Ilmeisesti nuoriso haluaa juhlia, mutta sitä varten on kapakat olemassa.
  7. Nykyisellään (ilman yhtiöitä) kunnallinen päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää.
  8. Kun on paremmat peruspalvelut kuin naapurilla, vetovoima syntyy. Jokainen kunta päättää itse omasta itsenäisyydestään.
  9. Mikäli Pro Hämeenlinna voittaa, kaupungin talous on 2017 parempi kuin nyt.
  Äänestetään t. Heikki Koskela (kepu)

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Terve Heikki!

   Kiitos vastauksistasi! Vastaustesi perusteella voisin luoda sinusta poliitikkona seuraavanlaisen analyysin:” Vastasit tiiviisti ja ytimekkäästi kysymyksiini. Otit terävästi kantaa asioihin, joista sinulla on pitkäaikainen kokemus ja selkeä mielipide. Moniin kysymyksiini annoit myös perustelut mielipiteillesi, tosin ehkä hieman turhankin lyhyesti, mutta kuitenkin. Sen sijaan muutamaan kysymykseeni jäin odottamaan niitä tärkeitä perusteluita. Tarkoitan kysymyksiä 3, 5, 7 ja 9. Minulle varsinkin kysymykseen 9 viitaten on jäänyt Pron vaihtoehto vielä epäselväksi eli mitä konkreettisia vaihtoehtoja Pro toisi kaupungille nykyisen menon sijaan. Kari Ilkkala on tuonut mielestäni hyvin esiin omat kantansa asiaan, mutta ovatko hänen mielipiteensä asiasta samanlaisia kuin Prossa yleensäkin ajatellaan? Mutta vielä palataksenianalyysiini, annoit itsestäsi vastaustesi pohjalta varsin jämäkän ja kantaaottavan mielikuvan. Et ilmeisesti paljoakaan ole halunnut tai tottunut käyttämään sitä ihmisiä hämäännyttävää poliittista jargonia. Hyvä näin.” Tässä lyhyt ja ystävällinen analyysini vastaustesi pohjalta. Kiitos vielä kerran!

 3. Lulu Riikonen sanoo:

  Huomenta Esa,

  Viikkouutisten kolumnissani on tänään osa vastauksista.
  http://www.e-pages.dk/hmlviikkouutiset/24/

  Syvällisempää ja laajempaa on tiedossa.

  Odotan muuten edelleen mielenkiinnolla, milloin HäSa julkaiseen kaksi jonossa olevaa mielipidekirjoitusta. Toisen aiheena takaukset ja toisen asfalttikartelli.

  Odotan myös sitä, milloin puolueeton maakuntalehtemme toteaa pääkirjoituksessaan ”tuntematon ja akaisemmin politiikassa toiminut ehdokas voi olla valtuutettuna asukkaiden kannalta parempi kuin jo pitkään politiikassa toiminut konkari”. Eli jos vallan kahvassa olleet eivät ole saaneet aikaiseksi asukkaiden kannalta (olosuhteet huomioon ottaen) parasta mahdollista tulosta voisi seuraavaksi kokeilla toista realistista vaihtoehtoa.

  Lulu

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Lulu!

   Kiitos artikkelistasi! Sinun hyvä puolesi aina on ollut se, että olet hyvä ja selkeäsanainen kirjoittaja (ja myös puhuja). Tuot kantasi hyvin esiin, toisinaan jopa ehkä hiukan liiankin kärjekkäästi ja välillä ehkä hieman oikaisten johtopäätöksissäsi. Olet kuin ” poliittinen rakkikoira”, joka räksyttää vallanpitäjien nilkoissa. Ehkä tuo perustuu sinun sähäkkääseen luonteeseesi. On mielenkiintoista nähdä, että mitä viestintätyylillesi tapahtuu, jos ja kun itse pääset valtaan. Itse toivon, että sähäkkä kantaaottava tyylisi jatkuisi myös silloin. Pelkona tietysti on se, että sinulle käy niinkuin monille valtaanpäässeille teräville kirjoittajille ja puhujille on jo ennenkin käynyt eli ”valta tylsyttää ne kynnet”…

   Tosiaan vastasit joihinkin kysymyksiini kolumnissasi. Odotan mielenkiinnolla lisää vastauksia, etenkin kysymyksiini 1, 2, 4, 6 ja 9.

 4. Esa Lehtinen sanoo:

  Hei!

  Kiitos teille kaikille kommentoijille ja kysymyksiini vastanneille. Te olette tehtävänne hyvin suorittaneet. Vastauksia kysymyksiini tosin jälleen kerran sain vähemmän kuin toivoin. Joko siis kysymykseni ovat liian vaikeita tai niihen ei haluta vastata. Kaikki tietävät tulevat kuntien haasteet, mutta välillä tuntuu siltä, että tiedostavatko kaikki todella sen. Tässä kun seuraa sivusta vaalikampanjoita, niin jotenkin meno on aivan samanlaista kuin aikaisemminkin, esimerkiksi Facebookissa esitellään toinen toistaan kauniimpia ja komeampia vaalipotretteja, kaduilla ja toreilla esittäytyessä jaellaan vaalipropagandaa hymyillen kauniisti ja sitten kun katsoo näitä esitteitä, niin tekstit ovat samanlaisia kuin aina ennenkin ennen vaaleja ikäänkuin mitään suuria muutoksia ei olisi tapahtumassa. Tuntuu välillä vähän siltä, että joko ehdokkaat itse elävät pilvissä tai sitten äänestäjät halutaan pitää pumpulissa, ettei vain kukaan hermostuisi. Minun mielestäni äänestäjiä tulisi valmistella tuleviiin suuriin kuntahaasteisiin jo etukäteen, ettei kaikki sitten ”räjähtäisi” muka yllätyksenä vaalien jälkeen. Hyvät ehdokkaat, muistakaa vastuunne. Elämä ei välttämättä ole niinkuin Strömsössä…

 5. Irma Taavela sanoo:

  Esa hei!

  Minulla on vielä tarkoitus vastata kysymyksiisi. On vain ollut niin ”kiire” hoidella kaiken näköisiä vaaleihin liittyviä operatiivisia juttuja, etten ole ehtinyt. Tulen kuitenkin vielä kuluvan viikonlopun aikana vastaamaan.

  Terv. nro 67 – jonka ”lempeää lääkintää” Hämeenlinna kaipaa.

 6. Irma Taavela sanoo:

  Hei Esa!

  Tässä vihdoin vastaukseni:
  Lisää aiheesta voi lukea:
  http://hameenlinna.vas.fi/kuntavaalit-2012-hameenlinnassa/hameenlinnan-vasemmistoliiton-kuntavaaliohjelma/
  tai
  http://irmataavela.blogijanne.fi/2012/06/09/kestavan-kehityksen-kuntatalous/
  tai
  http://irmataavela.blogijanne.fi/2012/09/09/kaupungin-rattaiden-valityssuhteet-kuntoon/

  1. Minusta on tärkeä huolehtia olemassa olevien rahojen käytöstä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tässä on olennaisena osana keskittyminen ja resurssien suuntaaminen käytännön tekemiseen, ei rakenteisiin. Kaupungin oma palvelutuotanto on järjestettävä mahdollisimman tehokkaasti. Tätä varten tilaaja-tuottaja-malli tulee purkaa ja jättää ainoastaan tuottajapuoli, joka kyllä nykyistä tehokkaammin ja omista tarpeistaan kykenee tarvittaessa hankkimaan tarvitsemiaan lisäpalveluita ulkoisilta tuottajilta. Samalla myös mahdolliset hyvät käytännöt siirtyvät suoraan oman toiminnan tietoon. Lisäksi kannatan kaupungin ns. tukipalveluita järjestettävien osakeyhtiöiden purkua. Syynä lakisääteiset hallinnolliset kulut sekä näiden toimintojen väliset rajapinnat, jossa kaikkien resursseja kuluu kokonaisuudessaan aika lailla. Mikäli oletetaan hallinnollisten kulujen oletetaan olevan siinä 10%:n tienoilla, voidaan säästöä helposti ajatella tulevan lisää ainakin tuon 5,5%:n verran, ehkä vielä enemmän.
  Kaupungin omien osakeyhtiöiden toiminnan tehokkuuden seuranta ja siihen puuttumisen mahdollisuudet ovat miltei mahdottomia. Vaikka oy tuottaisi voittoa, se ei kerro koko totuutta. Normaalin osakeyhtiön tapaan kulut, turhatkin sellaiset siirretään asiakashintoihin, tässä tapauksessa kaupungin maksettavaksi ja kasvattaa oman palvelutuotannon hintoja.

  Ylimenokaudella oman toiminnan kuntoon laittamiseksi ”entisten” toilailujen maksamiseksi tarvitaan kunnallisveron nostoa, jotta ainakin lakisääteiset peruspalvelut saadaan säällisesti järjestettyä.
  Lainanottoakin jatkossa vielä valitettavasti tarvitaan, mutta trendin pitää suuntautua sen ottamisen vähenemiseen.

  Kun peruspalveluista huolehditaan mahdollisimman tehokkaasti ja ilman resurssien hajottamista mm. markkinauskovaisuuden nimissä, tulee mahdollisuus huolehtia ns. perinteisistäkin investoinneistakin ilman, että ne aiheuttavat säästötarpeita lasten, nuorten, ikäihmisten tai sairaiden kipeästi tarvitsemissa palveluissa.

  2. kts. yllä.

  3. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ei pelkästään tulla kiinnostavaksi työnantajaksi vaan nostetaan myös tuottavuutta. Kunta on reilu ja fiksu työnantaja, joka osaa hyödyntää koko henkilöstönsä osaamisen mm. jatkuvassa oman toiminnan kehittämisessään. Kaupungin henkilöstöjohtamisesta vastaavaksi pestataan entinen konsultti Esa Lehtinen.

  4 -5. En kannata, kts. perustelut kohta 1.

  6. Hämeenlinnan Vasemmistoliiton listalla on 60% naisia ja keski-ikä on n. 42 vuotta.
  Nuoria ja naisia saadaan mukaan toimintaan, kun heidän myös annetaan toimia ja tehdä oman näköistään toimintaa. Tärkeää on, ettei ihmisiä pyydetä mukaan muodon vuoksi vaan ollaan valmiita myös antamaan vastuuta.

  7. Lautakuntien kokoukset pitäisi saada avoimiksi, valtuuston kokoukset pitäisi lähettää vaikka netin kautta on line, on time. Osakeyhtiöiden hallintosäännöt tulisi muuttaa julkisuuslain hengen mukaisiksi ja niiden hallitusten päätöksiä tai vaikkapa henkilöstön palkkatietoja tulee olla jokaisen kaupunkilaisen mahdollisuus tarkastella.
  Luottamuspaikkojen jaossa tulee siirtyä pisteytysjärjestelmään, jossa jokainen poliittinen ryhmä saa myös lautakunnissa tai kaupungin yhtiöissä äänestystuloksen mukaisen määrän paikoista.

  8. Periaatteessa kannatan kuntaliitoksia, juuri päällekkäisten hallintojen purkamisesta
  saatavilla lisäresursseilla käytännön työhön tai vaikkapa pakosti toimivamman joukkoliikenteen vuoksi.

  En kannata pakkoa vaan kuntalaisäänestystä, jota ennen molemmat vaihtoehdot, hyödyt ja haitat tulisi avoimesti tuoda tiettäväksi. Kuntaliitoksia ja niiden muutosvaiheita ei tule käyttää hyväksi ns. shokkihoitoTiltujen tms. läpivientiin. Kuntalaisilla pitää olla mahdollisuus valita, miten toiminnot mahdollisessa uudessa kunnassa järjestetään.

  9. Hämeenlinnassa alettiin vuonna 2013 oikeasti tehdä uutta kuten kohdassa 1.
  Kaupungin palvelutuotannon toimintaan ja sen kehittämiseen otettiin hyviksi koettuja toimintatapoja yritysten toiminnasta ilman, että toiminnasta kuitenkaan tehtiin yritystä tai siirrettiin toimintoja markkinoiden armoille.
  Kaupungin talous on kestävämmällä pohjalla kuin vuonna 2012 ja kaupunkilaiset voivat tasa-arvoisesti paremmin.
  Hyvinvointipalveluiden sijasta markkinat ovat keskittyneet alueella vihreän teknologian kasvuyrityksiin.

  Irma Taavela
  kuntavaaliehdokas numero 67

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Hei Irma!

   Kiitos vastauksistasi, joita selvästi olet punninnut hyvin. Kerroit hyvin omat kantasi ja myös perustelit niitä selkeästi. Tosin kysymysryhmä 2:een olisin kaivannut erillistä vastausta esim. juuri Hämeenlinnassakin keskutellussa perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämisestä, avoterveydenhuollosta ja terveysasemien määrästä jne. Kohta kolme kuulosti hyvältä, jopa hieman mairitteli minua. Olisikohan kaupungilla varaa palkata meikäläinen, koska ilmeisesti tarkoitit tittelillä ”entinen konsultti” sitä, että henkilöstöpalveluja Hämeenlinnassa ei ulkoisteta….:). Kaiken kaikkiaan annoit hyviä vastauksia kysymyksiini. Kiitos siitä ja onnea vaalityöhön!

 7. Kimmo Östman sanoo:

  Hei!

  Kiitos haasteesta. Vastaukseni (laitan linkin myös suoraan tänne, toivottavasti se sopii):
  http://kimmoostman.blogijanne.fi/2012/10/17/vastaukseni-yhdeksaan-kysymykseen-kunnallisvaaliehdokkaille/

  Kimmo Östman
  kimmo @stman.fi

Paluuviitteet
Katso mitä muut sanovat...
 1. […] Suosittelen katsastamaan kysymykset perusteluineen Esan alkuperäisistä merkinnöistä (30.6. ja 20.9.), en toista niitä kokonaan […]Jätä kommentti

css.php