Konsultin jouluporina 2015: Joulumaa-konsernin ja Joulupukin menestystarina

Joulu on erilaisten tarinoiden aika, eikä minunkaan tämänvuotinen kertomukseni tee tästä poikkeusta. Joulun tunntetuin hahmo, Jeesus-lapsen ohella, on varmaankin Joulupukki, tuo kaikkien tuntema “valkoparta, vanha ukki”. Joulu on myös ainoa aika vuodesta, kun me “joulu-uskovaiset” tapaamme tuon punanuttuisen ja lasten hieman pelkäämän ukon. Harvalle meistä tulee kuitenkaan mieleen, että tuo harmittoman näköinen ukko on myös Suomen Lapin Joulumaassa pääkonttoriaan pitävän suuren ja monikansallisen yrityksen pääomistaja sekä CEO. Seuraavassa ajattelinkin hieman pöyhiä eri lähteistä saamieni tietojen pohjalta sekä johtamisen ja henkiklöstön kehittäjän asiantuntijan roolissani Joulumaata organisaationa sekä Joulupukin asemaa ja roolia sen johtajana.

Ensin meidän tietysti on hyvä määritellä, kuka oikein on Joulupukki ja missä hänen yrityksensä pääkonttori oikein sijaitsee maantieteellisesti. Joulupukin persoonasta ja taustasta saamme hieman vinkkejä mm. Jukka Valtosen säveltämästä ja sanoittamasta laulusta “Jutun aihe”. Laulussaan häne kertoo mm: “Lapinmaalla asui ikivanha Ukki, / jolle tahto oli tärkeä. / Kasvoi vanhuksesta meille Joulupukki, / ja sille hyvä sana oli järkeä.” Näin siis saimme selville, että Joulupukki on lappilaista alkuperää ja hän on johtajana jo varttunut henkilö. Joulupukin sekä hänen “oikean kätensä” Joulumuorin olemusta ja keskinäistä suhdetta kuvataan samaisessa laulussa Näin: “Tuolta vaappuu itse Pukki, / olemus on iloinen. / Kainalonsa Muori tukki / – läheisyys on ilmeinen.“ Ensivaikutelma vieraille heidän tutustuessaan yritykseen on myös yleisesti ottaen positiivinen: “Kiltteys huokuu kaikkialla, / oonko tullut taivaisiin? / Halauksia verannalla, / kaikki liikuttuivat niin.”

”Joulumaata voidaan hyvinkin pitää monikansallisena konsernina”

Samaisen Jukka Valtosen toisesta laulusta, “Jos sä lähdet Joulumaahan”, selviää myös Joulupukin yrityksen pääkonttorin sijanti. Laulussa nimittäin kerrotaan näin: “Jos sä lähdet Joulumaahan, / seuraa matkaas tarkasti. / Painua sun mielees saahan / kaikki mutkat varmasti. Paikkeilta siis Rovaniemen / oikealle jyrkästi, / sieltä sitten Savukosken / saavuttaa jo helposti. Tunturista kuuluu joiku, / tonttulauma ilmoittaa / nimeäsi raikuvasti / tervetulleeks toivottaa.” Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka Joulumaa Inc:n pääkonttori sijaitsee Savukosken Korvatunturilla, on yrityksellä myös tytäryhtiöitä muissakin kaupungeissa eri puolilla maailmaa, kuten esimerkiksi North Pole:ssa Yhdysvalloissa, Drøbakissa Norjassa, Nuukissa Grönlannissa, Gesundassa Ruotsissa ja Veliki Ustjugissa Venäjällä. Näin Joulumaa Inc:iä voidaan hyvinkin pitää monikansallisena konsernina. Joulumaa Inc:ssä onkuitenkin hyvin huomioitu kansalliset kulttuurit, sillä vaikka se onkin monikansallinen konserni, on siinä pyritty huomioimaan mahdollisimman paljon myös kansallisia erityispiirteitä. Tämä tulee hyvin näkyviin Joulumaan kansallisten yritysten johtajien titteleissä, kuten mm. Pakkasukko (Venäjä), Jultomten (Ruotsi), Julenissen (Norja), Père Noël (Ranska), Weihnachtsmann (Saksa), Father Christmas (Iso-Britannia), Santa Claus (USA) ja Sinterklaas (Alankomaat). Lisäksi näiden johtajien olemukset, tapakulttuuri sekä joulu-univormut ovat myös mukautettu kansallisiin kulttuureihin sopiviksi.

”Joulumaan takana on vahva tarina”

Voiko sitä pitää joulun ihmeenä, että tällainen monikansallinen, tuhansia tonttuja työllistävä organisaatio on pysynyt jo pitkään menestyksellisenä yrityksenä? Pitää muistaa, että Joulumaan Inc:n takana on vahva tarina, mikä liittyy yrityksen perustajaan 300-luvulla eläneeseen Myran piispaan Pyhä Nikolaukseen. Pyhä Nikolaus oli tunnettu hyväntekijä, ja hänestä tuli merimiesten, kauppiaiden ja lasten suojeluspyhimys. Tarinan mukaan Pyhä Nikolaus kohdisti paljon huomiota lapsiin, jonka vuoksi häntä pidettiin keskiajalla lasten suojelijana. Tämä tarina on vielä nykyäänkin elinvoimainen ja sen pohjalta ihmiset toimivat yhä joulun aikaan. Tietenkin sitä voidaan pohtia, että onko alkuperäinen hyväntekeväisyys ja lahjojen antaminen muuttunut jo liian kaupalliseksi, mutta ainakin kaupallisuus on saanut aikaan se, että yrityksen keulahahmo Joulupukki ja hänen yrityksensä Joulumaa porskuttavat yhä menestyksellisesti ympäri maailmaa jouluaikaan. Tämän tarinan kertomisesta, ja yleensäkin Joulumaan sekä Joulupukin brändistä ja imagosta, huolehtii Rovaniemellä sijatseva Joulumaan PR- ja viestintätoimisto, Joulupukin Pajakylä. Se samalla toimii myös Joulumaa Inc:n pääpostina sekä vastaanottaa runsaslukuisin joukoin etenkin jouluaikaan joka puolelta maapalloa saapuvia Joulupukki-faneja.

Joulumaa-konsernin toiminnan ydinasioista, kuten missiosta, visiosta, arvoista ja strategiasta ei muuten niin aktiivinen Joulumaan PR- ja viestintätoimisto ei ole kertonut mitään tietoja. Tästä “mokasta” ja avoimuuden puutteesta pitääkin heille antaa pitkä miinus. Kuitenkin Joulumaan ja Joulupukin toimintaa tarkasteltaessa voisi heidän missionsa olla suurin piirtein tällainen: “Joulumaan tehtävänä on tuottaa kaikille kilteille lapsille ja lapsenmielisille hyvää tahtoa, välittämistä ja joulumieltä”. Tämä mission on ollut lähes muuttumaton koko Joulumaan toiminnan ajan. Joulumaan sloganina voidaankin sanoa olevan: ”Antaminen on välittämistä” (jotenkin tämä muistuttaa Digitalistien pääsihteerin Ville Tolvasen ”sharing is caring” –periaatetta 🙂 ). Tämän hetkistä visiota voisi kuvailla vaikkapa näin: “Pysyä ajan hermoilla ottaen huomioon digitalisaation ja monikulttuurisuuden vaatimukset sekä laajentaa yrityksen toimintaa ulottumaan kaikkiin maailman maihin.” Joulumaa Inc:n perusarvoja voidaan katsoa olevan ainakin neljä: “Yhteisöllisyys”, “Kiltteys”, “Ahkeruus” ja “Jouluilo”. Näitä arvoja Joulumaa-konserni yrittää heijastaa myös jokapäiväisessä toiminnassaan. Strategiaa voidaan lyhyesti kuvata siten, että Joulumaan tavoitteena on levittää joulun ilosanomaa kaikkialle maailmaan käyttäen tässä apuna sekä perinteisiä että nykyaikaisia tekniikoita.

”Joulumaa-konsernin toiminta perustuu joukkorahoitukseen”

Moni on varmaankin ihmetellyt sitä, miten Joulumaa Inc saa rahoituksen todella massiiviselle määrälle joululahjoja. Tarkkoja lukuja on melkein mahdoton saada, mutta koko mailman joululahjat tulevat maksamaan miljardeja euroja vuodessa. Tähän yhteyteen onkin hyvä tuoda esiin Joulumaa-konsernin liiketoiminnan nerokas perusasia. Yritys ei itse rahoita lahjatoimintaa, vaan sen toiminta perustuu joukkorahoitukseen. Yleisellä tasollahan joukkorahoituksen idea on erittäin yksinkertainen. Yritys luo hankkeen, julkistaa sen ja kuka tahansa ihminen, joka pitää hanketta hyvänä, voi tukea sitä pienelläkin rahasummalla. Kun näin tekee tarpeeksi iso joukko ihmisiä, voidaan tällä tavoin kerätä rahoitus suureenkin hankkeeseen. Lisäksi yksityiset ihmiset pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, minkälaisia tuotteita tulee ja välikädet putoavat pois tuottajan ja yleisön väliltä. Joulumaa-konsernin toiminnan rahoittajina toimivat joka vuosi lähes samat ihmiset, kuten esimerkiksi lasten vanhemmat, avio- ja avopuolisot, seurustelukumppanit ja ystävät. He haluavat muistaa läheisiään kaupallisissa ristipaineissa ostamalla heille lahjoja, jotka sitten valmistetaan Joulupukin pajoissa ympäri maailmaa. Näin Joulumaa-konsernin omat riskit ovat varsin pienet.

Tarinoita lukemalla ja lauluja kuuntelemalla on vaikea muodostaa kuvaa Joulumaa-konsernin organisaatiorakenteesta, mutta siinä voi erottaa ainakin muutamia asioita. Joulupukki on ilmiselvä konsernin pääjohtaja. Joulumuori toimii Joulumaa-konsernin osaomistajana ja häntä voidaan pitää Joulupukin “oikeana kätenä” sekä organisaation sisäisen viestinnän ja henkilöstöhallinnon täysverisenä ammattilaisena. Muorin merkitystä korostaa hänen kykynsä toimia taitavana sovittelijana, silloin kun Joulupukin temperamentti joskus kuohahtaa yli. Suoraan sanoen, ilman Joulumuoria Joulupukki ei kykenisi johtamaan tehokkaasti omaa yritystään. Kolmantena konsernin esikunnassa merkittävänä henkilönä voidaan pitää Kirjuritonttua, jonka laajoihin vastuualueisiin kuuluu mm. asiakastietojen eli ”Nimien Kirjan” hallinnointi, tiedustelijatonttujen toiminnan organisointi, kirjeenvaihto sekä Joulumaan arkistonhoitajana toimiminen. Konsernin esikuntaan kuuluu lisäksi aikaisemmin mainittu PR-toimintaan ja ulkoiseen viestintään keskittynyt Joulupukin Pajakylä, jonka tehtäviin kuuluu yhteydenpito mm. median ja somen välityksellä organisaation sidosryhmiin. Seuraavalla tasolla sijaitsevat kansalliset ja alueelliset joulupukit, jotka toimivat omien yksiköittensä johtajina. Joulumaan organisaatiota voidaan pitää eräänlaisena tiimiorganisaationa. Tiimitoimintaa johtavat mestaritontut ja heidän alaisuudessaan toimivat muut tontut omissa tiimeissään. Joulumaassa tärkeässä asemassa on mestari-kisälli- sekä oppisopimusjärjestelmä. Mestaritonttujen alaisuudessa olevat tontut jaetaan kolmeen ryhmään: seniori-, kisälli- ja aputonttuihin. Aputontut ovat enimmäkseen lapsia ja tässä herääkin kysymys, että liikutaanko lapsityövoiman käytössä hieman lain harmaalla alueella Joulumaa Inc:ssä? No, olkoon asia miten tahansa, niin perusteelisen peruskoulutuksen jälkeen tontut rekrytoidaan Joulumaan organisaatioon oppisopimuksilla. Organisaatiossa tontut etenevät pikkuhiljaa aputontun ja kisällitontun polkua pitkin vähitellen senioritontuiksi. Tämä polku kestää kauan, jopa vuosisatojen ajan.

”Joulupukkia voidaan pitää isällisen johtajan ja valmentavan johtajan risteytyksenä”

Tonttuorganisaation johtajana Joulupukkia voidaan pitää isällisen johtajan ja valmentavan johtajan risteytyksenä. Isälliseksi johtajaksi Joulukin tekee se, että hänellä on tapana itse valita hoidettavat haasteet ja ongelmat, esittää ne tonttuyhteisölle sekä analysoida ja tehdä myös päätökset sen paremmin muita pahemmin kuulematta. Tämän jälkeen hän odottaa muiden hyväksyvän ja kannattavan hänen päätöksiään. Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, joskus hänen turhautuessaan hänen toisinaan kiivas temperamenttinsa voi tulla myös esille. Joulupukki on joskus kuin kanaemo, joka yrittää pitää kaikki tonttunsa valvovan silmänsä alla. Valmentavaksi johtajaksi joulupukin tekee se, että hän edellä mainituista asioista huolimatta hyväksyy kaikki alaisensa yksilöinä, pitää kaikkia samanarvoisina sekä huolehtii hyvästä työilmapiiristä ja sen ylläpitämisestä. Lisäksi hän pyrkii innostamaan alaisensa, ja myös itsensä, avoimeen ja myös kriittiseen palautekulttuuriin, niin palautteiden antamisessa kuin myös niiden vastaanottamisessa.

”Joulumaa-konsernissa panostetaan viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen”

Työyhteisönä Joulumaa-konsernissa panostetaan viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Tämä kuuluu enimmäkseen Joulumuorin vastuualueeseen, mutta kyllä Joulupukkikin antaa siihen oman tärkeän panoksensa. Joulupukin työpajoissa on aivan erityinen tunnelma, aivan kuten Benny Törnroos laulussaan ”Fixu vekotin” kertoo vierailustaan: ” Niin, olen tässä professorin seurassa tutustumiskäynnillä tonttuverstaalla, joka on tupaten täynnä kaiken näköisiä vempaimia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita vekottimia.” Ahkeruus on tontuille tärkeä arvo ja työpajoissa vallitseekin varsinainen vilinä ja hyörinä: ”Hiipiellen tonttuset hyörivät vaan. / Hetkenä illansuun, hämyssä joulukuun / kaikki nyt istuvat tuumailemaan. / Hiipiellen tonttuset hyörivät vaan. / Hetkenä illansuun, hämyssä joulukuun / kaikki nyt istuvat tuumailemaan. / Kiire tonttuin rotkossa tulla jo tais. / Lahjat niin runsahat valmiiks´ on saatavat. / Joulu kun joutuvi, eikö touhuttais” (”Tonttujen joulukiireet”). Työyhteisössä kuitenkin osataan myös juhlia. Jouluaattoyönä lahjojen jo valmistuttua sekä niiden toimitusten jo lähdettyä, pidetään Joulumaa-konsernin perinteiset pikkujoulut. Niitä on hyvin kuvattu laulussa ”Tonttuparaati”: ”Jo pipolakki ja punatakki on juhlakuntoon laitettu, / ja nenäliina taitettu on takataskuun laitettu. / On Tonttulassa niin ahkerassa / näin tapa kerran vuodessa, / Kun joulukiireen tuodessa / myös juhlamielen tuo. / Hyörinä, pyörinä taukoaa. / Jo itse joulupukki ratsastaa, katsastaa joukkoaan. / Rivi tontunpartojen suora on valkoinen. ” Tontuilla on aktiivista ay-toimintaa, mutta hyvää ja luottamuksellista työyhteisöilmapiiriä kuvastaa myös se, että Joulumaassa ei ole historian aikana järjestetty yhtään lakkoa. Ehkä yksi syy tässä on se, että tonttutyöntekijöillä on oma edustuksensa yrityksen johtoryhmässä. Lisäksi yt-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset ovat konsernissa tuntematon käsite. Lähes kaikille tontuille Joulumaa onkin se ensimmäinen ja ainoa työpaikka, jossa työskennellään jopa vuosisatojen ajan. Tietysti ei saisi koskaan olla pahan ilman oraakkeli, mutta onko tähän auvoiseen tilanteeseen tulossa jokin särö? Nimittäin 13.12.2015 Seura-lehdessä julkaistussa avoimessa kirjeessä Tonttujen Ammattikillan (TAK) puheenjohtaja Tonttu Töherö uhkaa jopa joulua lakolla! Tämä joululahjojen jakamislakko ei niinkään kohdistuisi Joulumaahan yrityksenä, vaan enemmänkin lakon kohteena ovat joululahjojen saajat. Tonttujen mielestä monet nykyajan lapset, ja useat muutkin lahjojen pyytäjät, ovat unohtaneet pyytäessään itsekkäästi aina vain kalliimpia lahjoja joulun perusanoman eli välittämisen ja antamisen ilon. Uhkaamalla lakolla, tontut toivovat ihmisten mieleen nousevat myös näitä pehmeitä arvoja. No, täytyy toivoa, että näin pitkälle ei tarvitsisi mennä, vaan tontut ja lahjojen saajat pääsisivät yhteisymmärrykseen siitä, millainen on oikea suhteellisuudentaju lahjatoiveissa sekä todellinen joulun henki.

Vaikka joulu, Joulupukki ja Joulumaa ovat nykyään vahvasti kaupallistettuja, pitää muistaa, että siellä kaiken kaupallisuuden takana on myös kaunis kertomus Jeesus-lapsen syntymästä, rauhasta, rakkaudesta ja lämpimistä tunteista. Joulumaa-konsernin tunnuslaulussa “Joulumaa” kuvataan asia kauniisti: “Joulumaa on muutakin kuin pelkkдд toiveunta / Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta / Eikö sinne matka silloin kovin kauan kestä / Joulumaa, jos jokaiselta löytyy sydämestä/” Vaikka monet meistä liittävät nykyään joulun lahjojen saamiseen, pitää muistaa, että joulu on meille kaikille, toivottavasti, rauhoittumisen ja rentoumisen sekä yhdessäolon aika perheen, sukulaisten ja hyvien ystävien parissa. Jouluun liittyy tärkeänä asina välittäminen. Tämän vuoksi toivotankin kaikille blogini lukijoille Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Esa Lehtinen

8 kommenttia artikkeliin “Konsultin jouluporina 2015: Joulumaa-konsernin ja Joulupukin menestystarina”
 1. Kati sanoo:

  Mahtava 😀

 2. riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys Esa!
  VR voisi ottaa kuljetusmallia Joulupukin
  joka-paikan-höylästä,
  Petteri Punakuonosta, jonka kyyti ei hyydy,
  olipa keli kuin keli.
  Joululauluista ”…ois alku joulun ainaisen”
  on itselleni muodostunut kauhuskenario,
  ikuinen hyvähän on helvetti.
  Kiitos v. 2015 mielenkiintoisista blogeistasi.
  Antoisaa joulua ja mielenkiintoista v. 2016 toivotellen
  Riitta

  • esa lehtinen sanoo:

   Hei Riitta!

   Kiitos ja hyvää joulua myös itsellesi! Joulupukin logistiikkaosasto Petteri Punakuonon johdolla on hionut taitojaan vuosisatojen ajan ja saanut toimintansa huippukuntoon. Aina ovat lahjat perille tulleet, ainakin kilteille lapsille, ja miksei aikuisillekin 🙂 . Olet muuten aivan oikeassa, onneksi joulu on vain kerran vuodessa…

 3. Lauri Kivimäki sanoo:

  Luin, en oikein tajunnut. Anteeksi maalaisuuteni. Lehtinen kuitenkin kirjoittelee yleensä kohtuullisia konsulttinäkemyksiä työelämästä.

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Terve Lauri!

   Näin jouluna sallittakoon ”irrottelu” ja pieni leikittely. Olisi pitänyt otsikon yhteyteen kirjoittaa: ”Ei tosikoille!” Olen perinteisesti jouluisin kirjoittanut kevyempiä tarinoita. Tässä raskaassa konsultin työssä on joskus mukavaa myös rentoutua välillä. Joulun ja uuden vuoden jälkeen palaan taas näihin vakaviin aiheisiin takaisin. Hyvää joulua myös sinulle!

 4. Lauri Kivimäki sanoo:

  En mä mikään tosikko ole , en vaan löytänyt tarinan jujua.

  • Esa Lehtinen sanoo:

   Leikkimielisen tarinani tarkoituksena oli lähinnä joulupukkitarinoiden ja -laulujen pohjalta muodostaa yritysmaailmaan muunnettu yritystarina taruolento joulupukista, tontuista sekä heidän maailmastaan. Tarinan kohderyhmänä ovat lähinnä oman alani konsultit, valmentajat sekä yritysten toimintaa, yrityskulttuurin muodostumista ja johtamisen filosofiaa ymmärtävät ihmiset. Heiltä olenkin saanut sadustani hyvää palautetta. Valitettavasti tarinanii ei välttämättä avaudu maallikoille. Siitä olen pahoillani :).

 5. Lauri Kivimäki sanoo:

  Tässä ei ole sitten tippaakaan henkilökohtaisuutta, vaan oman elämän kokemuksia. Meitä maallikkoja on monenlaisia niinkuin on konsulttejakin. Asiomme aikanaan Johtamistaidon Opiston kanssa, siellä konsulttien taso oli yleensä vähintäänkin heikko. Kun tarkemmin tiimimme tarkasteli sieltä saatuja oppeja, totesimme tyhjän saa pyytämättäkin ja tiimimme vetäjä irtisanoi JTO: kanssa solmitun miljoonasopimuksen. On myös myönteisiä kokemuksia se on eri juttu toteutettiinko niitä. Yleensä työnantajaa miellyttävät toteutettiin. Tästä ei tämän enempää. Joten hyvää loppuvuotta ja vielä parempaa alkavaa. Jatka vain niitä työelämäblogeja on vähän vaihtelua näihin tavanomaisiin jorinoihin.

Jätä kommentti

css.php